Visa # 
Rubrik Träffar
1840205 - Fastighets- och lösöreauktion. 324
1840205 - Förlofning 151
1840205 - Från sjön. 155
1840205 - Vraket 303
18840104 - Aflidne källarmästaren 296
18840104 - Anbud 300
18840104 - Borgenärerna 313
18840104 - En hafvets dotter. 223
18840104 - Fångantalet 282
18840104 - Folkmängden i Visby 309
18840104 - Förordnanden. 327
18840104 - Kungörelse. 549
18840104 - Liqvidsanmaning 261
18840104 - Lysande bröllopsfest. 267
18840104 - Rättegångs- och Polissaker. 133
18840104 - Sjöfarande. 341
18840104 - Strandning. 317
18840104 - Till justeringsskyldiges 252
18840104 - Ur sjömanslifvet. 136
18840104 - Visby. 123
18840108 - Från sjön. 127
18840108 - Hamndirektionen 117
18840108 - Icke mindre än 15 gånger 119
18840108 - Något för de Anti-Semiter. 138
18840108 - Rättegångs- och Polissaker. 151
18840108 - Tyska ångaren Prima, 334
18840108 - Väderleken. 149
18840111 - Dödsfall. 257
18840111 - Fältkamrerarebefattningen 115
18840111 - Från sjön. 119
18840111 - Gotlands södra kronofogdekontor 330
18840111 - Gymnastikläraretjensten 229
18840111 - Kronoombud. 143
18840111 - Lots- och fyrväsendet på Gotland. 324
18840111 - Militärbefälhafvaren, 113
18840111 - Stadsfullmäktige 223
18840111 - Tjenstledighet 325
18840115 - Ångaren Prima's strandning. 322
18840115 - Dödsfall. 129
18840115 - En friskare flägt 192
18840115 - En grundlig tupplur 88
18840115 - Ett vildt slagsmål 216
18840115 - Från sjön. 125
18840115 - Kronprinsens helsa 85
18840115 - Lönen 121
18840115 - Något mystiskt. 316
18840115 - Ölpriset nedsatt. 98
18840115 - Visby arbetareförening 211
18840115 - Visby mejeri-bolag 197
18840118 - Eldsvåda 179
18840118 - Från sjön. 114
18840118 - Gotlands-jernvägens 90
18840118 - Medelst offentlig auktion, 261
18840118 - Rättegångs- och Polissaker. 263
18840118 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 95
18840118 - Till ordförande 224
18840118 - Tjenstledighet 110
18840118 - Uti Visby stad 174
18840118 - Vinterliggande fartyg 171
18840122 - Dödsfall. 110
18840122 - Kungörelse 102
18840122 - Rättegångs- och Polissaker. 106
18840122 - Tryckfrihetsåtal. 90
18840125 - Auktion 255
18840125 - Döde. Axel Leonard Bruze. 184
18840125 - Döde. Sture Henning Vilhelm. 156
18840125 - En köpmansklubb 246
18840125 - Från sjön. 223
18840125 - Rättegångs- och Polissaker. 283
18840125 - Tändsticksfabriks-Aktiebolags 267
18840125 - Till ordförande 384
18840125 - Upprop till allmänheten. 245
18840129 - Gotlands nationalbeväring. 185
18840129 - L. O. Smith 108
18840129 - Musik. 173
18840129 - Rättegångs- och Polissaker. 291
18840129 - Tryckfrihetsmålet 112
18840201 - Åtal mot Visby rådhusrätt. 161
18840201 - Auktion. 297
18840201 - Döde i Visby. 182
18840201 - Dömd för tvegifte. 167
18840201 - Fångantalet 171
18840201 - Födde i Visby. 161
18840201 - Från sjön. 157
18840201 - Rättegångs- och Polissaker. 112
18840201 - Tillkännagifvanden. 134
18840201 - Utmärkelse. 120
18840201 - Vådadöd. 191
18840208 - Döde. 88
18840208 - Egendomsköp. 285
18840208 - Födde i Visby. 116
18840208 - Från sjön. 96
18840208 - Musik. 128
18840208 - Postsparbanken. 272
18840208 - Rättegångs- och Polissaker. 222
18840208 - Stiftstidningar. 240
18840208 - Vigde. 97
18840212 - Auktion å hafre. 108
18840212 - Död. Gustaf Reinicke. 101
18840212 - Från sjön. 115
18840212 - Gotlands mejeribolag 114
18840212 - Meddelande från allmänheten. 168
18840212 - Officersklubbens 157
18840212 - Rättegångs- och Polissaker. 281
18840212 - Tillkännagifvanden. 93
18840212 - Urarfvakonkurs. 128
18840215 - Fastighetsköp. 118
18840215 - Från sjön. 110
18840215 - Landshöfdingen Poignant 129
18840215 - Meddelande från allmänheten. 109
18840215 - Öfvervåld. 114
18840215 - Visby spritvaruförsäljnings-aktiebolag 127
18840219 - Holmstrupska kapellet 89
18840219 - I konkurs 75
18840219 - Rättegångs- och Polissaker. 265
18840219 - Staten 68
18840219 - Visby telefonförening 90
18840222 - Arf efter afliden sjöman. 60
18840222 - Fastighets- och lösöreauktion. 90
18840222 - Frivillig auktion. 94
18840222 - Kontrollörbefattningen 88
18840222 - Till ordförande 149
18840222 - Tjenstledighet 95
18840222 - Visby torgpris. 90
18840226 - Från sjön. 67
18840226 - Gotlands-jernvägens 66
18840226 - Konkurs. 68
18840226 - Rättegångs- och Polissaker. 90
18840226 - Staten 57
18840226 - Tryckfrihetsmålet 90
18840229 - Borgenärerna 79
18840229 - Dödsfall. 71
18840229 - Festligt 85
18840229 - Från sjön. 66
18840229 - Frivillig auktion. 89
18840229 - Gotlands nationalbevärings 158
18840229 - Rättegångs- och Polissaker. 60
18840229 - Sjömanshusets 94
18840304 - Ett sammanträde 92
18840304 - Fångantalet 90
18840304 - Från sjön. 54
18840304 - Konkurs. 64
18840304 - Postsparbanken. 107
18840304 - Rättegångs- och Polissaker. 241
18840304 - Skepparegillet 104
18840304 - Vinterträdgård 79
18840307 - Afsked. 92
18840307 - Arbetsgifvarnes 103
18840307 - Döde i Visby. 112
18840307 - Enligt stämmobeslut 141
18840307 - Födde i Visby. 127
18840307 - Från sjön. 258
18840307 - Gotlands enskilda bank 127
18840307 - Kyrkoherden Reuser 234
18840307 - Ny ångbåtstrafik på Visby. 101
18840307 - Vinterträdgården 91
18840307 - Visby arbetare 123
18840311 - Arbetaremötet 105
18840311 - Fastighetsköp. 111
18840311 - Förordnad. 77
18840311 - Officer af Gotlands nationalbeväring 117
18840311 - Rättegångs- och Polissaker. 117
18840311 - Utnämningar. 115
18840314 - Ångfartygsbolaget Gotland 99
18840314 - Död i Visby. 89
18840314 - Ett massmöte i Visby. 95
18840314 - Födda i Visby. 100
18840314 - Sjöfarten 243
18840314 - Stadsfullmäktige 102
18840318 - Egendomsköp. 88
18840318 - Från sjön. 57
18840318 - Rättegångs- och Polissaker. 270
18840318 - Tryckfrihetsåtalet 92
18840318 - Två konkursansökningar 77
18840318 - Vårtecken. 54
18840321 - Auktion vid Adelsgatan. 90
18840321 - Auktion vid Strandgatan. 91
18840321 - Auktion. 82
18840321 - Döde i Visby. 93
18840321 - Födde i Visby. 102
18840321 - Från sjön. 214
18840321 - Funnet lik. 269
18840321 - Kommunalordförande. 173
18840321 - Mötet å Stora torget 125
18840321 - Stiftstidningar. 225
18840321 - Stortorgdagarne i Visby. 108
18840326 - Afsked 85
18840326 - Stor varuförsäljning. 107
18840326 - Utnämning. 67
18840329 - Från sjön. 77
18840329 - Hushållningssällskapet 166
18840329 - Rättegångs- och Polissaker. 116