Visa # 
Rubrik Träffar
1840205 - Fastighets- och lösöreauktion. 632
1840205 - Förlofning 368
1840205 - Från sjön. 370
1840205 - Vraket 625
18840104 - Aflidne källarmästaren 555
18840104 - Anbud 627
18840104 - Borgenärerna 588
18840104 - En hafvets dotter. 446
18840104 - Fångantalet 553
18840104 - Folkmängden i Visby 597
18840104 - Förordnanden. 583
18840104 - Kungörelse. 979
18840104 - Liqvidsanmaning 505
18840104 - Lysande bröllopsfest. 462
18840104 - Rättegångs- och Polissaker. 291
18840104 - Sjöfarande. 612
18840104 - Strandning. 591
18840104 - Till justeringsskyldiges 490
18840104 - Ur sjömanslifvet. 268
18840104 - Visby. 304
18840108 - Från sjön. 278
18840108 - Hamndirektionen 275
18840108 - Icke mindre än 15 gånger 264
18840108 - Något för de Anti-Semiter. 316
18840108 - Rättegångs- och Polissaker. 364
18840108 - Tyska ångaren Prima, 612
18840108 - Väderleken. 316
18840111 - Dödsfall. 532
18840111 - Fältkamrerarebefattningen 257
18840111 - Från sjön. 289
18840111 - Gotlands södra kronofogdekontor 614
18840111 - Gymnastikläraretjensten 455
18840111 - Kronoombud. 310
18840111 - Lots- och fyrväsendet på Gotland. 582
18840111 - Militärbefälhafvaren, 253
18840111 - Stadsfullmäktige 478
18840111 - Tjenstledighet 616
18840115 - Ångaren Prima's strandning. 619
18840115 - Dödsfall. 296
18840115 - En friskare flägt 414
18840115 - En grundlig tupplur 203
18840115 - Ett vildt slagsmål 474
18840115 - Från sjön. 288
18840115 - Kronprinsens helsa 246
18840115 - Lönen 253
18840115 - Något mystiskt. 639
18840115 - Ölpriset nedsatt. 247
18840115 - Visby arbetareförening 468
18840115 - Visby mejeri-bolag 473
18840118 - Eldsvåda 418
18840118 - Från sjön. 269
18840118 - Gotlands-jernvägens 226
18840118 - Medelst offentlig auktion, 543
18840118 - Rättegångs- och Polissaker. 533
18840118 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 224
18840118 - Till ordförande 403
18840118 - Tjenstledighet 284
18840118 - Uti Visby stad 424
18840118 - Vinterliggande fartyg 399
18840122 - Dödsfall. 247
18840122 - Kungörelse 270
18840122 - Rättegångs- och Polissaker. 238
18840122 - Tryckfrihetsåtal. 237
18840125 - Auktion 433
18840125 - Döde. Axel Leonard Bruze. 331
18840125 - Döde. Sture Henning Vilhelm. 318
18840125 - En köpmansklubb 446
18840125 - Från sjön. 422
18840125 - Rättegångs- och Polissaker. 552
18840125 - Tändsticksfabriks-Aktiebolags 456
18840125 - Till ordförande 684
18840125 - Upprop till allmänheten. 418
18840129 - Gotlands nationalbeväring. 337
18840129 - L. O. Smith 258
18840129 - Musik. 370
18840129 - Rättegångs- och Polissaker. 636
18840129 - Tryckfrihetsmålet 261
18840201 - Åtal mot Visby rådhusrätt. 328
18840201 - Auktion. 603
18840201 - Döde i Visby. 339
18840201 - Dömd för tvegifte. 320
18840201 - Fångantalet 327
18840201 - Födde i Visby. 325
18840201 - Från sjön. 315
18840201 - Rättegångs- och Polissaker. 245
18840201 - Tillkännagifvanden. 257
18840201 - Utmärkelse. 256
18840201 - Vådadöd. 385
18840208 - Döde. 202
18840208 - Egendomsköp. 545
18840208 - Födde i Visby. 239
18840208 - Från sjön. 225
18840208 - Musik. 244
18840208 - Postsparbanken. 561
18840208 - Rättegångs- och Polissaker. 416
18840208 - Stiftstidningar. 474
18840208 - Vigde. 233
18840212 - Auktion å hafre. 261
18840212 - Död. Gustaf Reinicke. 252
18840212 - Från sjön. 249
18840212 - Gotlands mejeribolag 246
18840212 - Meddelande från allmänheten. 313
18840212 - Officersklubbens 305
18840212 - Rättegångs- och Polissaker. 569
18840212 - Tillkännagifvanden. 243
18840212 - Urarfvakonkurs. 245
18840215 - Fastighetsköp. 252
18840215 - Från sjön. 255
18840215 - Landshöfdingen Poignant 275
18840215 - Meddelande från allmänheten. 256
18840215 - Öfvervåld. 268
18840215 - Visby spritvaruförsäljnings-aktiebolag 288
18840219 - Holmstrupska kapellet 239
18840219 - I konkurs 197
18840219 - Rättegångs- och Polissaker. 591
18840219 - Staten 197
18840219 - Visby telefonförening 219
18840222 - Arf efter afliden sjöman. 180
18840222 - Fastighets- och lösöreauktion. 235
18840222 - Frivillig auktion. 232
18840222 - Kontrollörbefattningen 223
18840222 - Till ordförande 317
18840222 - Tjenstledighet 212
18840222 - Visby torgpris. 240
18840226 - Från sjön. 201
18840226 - Gotlands-jernvägens 178
18840226 - Konkurs. 202
18840226 - Rättegångs- och Polissaker. 200
18840226 - Staten 146
18840226 - Tryckfrihetsmålet 220
18840229 - Borgenärerna 189
18840229 - Dödsfall. 203
18840229 - Festligt 216
18840229 - Från sjön. 203
18840229 - Frivillig auktion. 227
18840229 - Gotlands nationalbevärings 296
18840229 - Rättegångs- och Polissaker. 157
18840229 - Sjömanshusets 227
18840304 - Ett sammanträde 231
18840304 - Fångantalet 196
18840304 - Från sjön. 150
18840304 - Konkurs. 197
18840304 - Postsparbanken. 248
18840304 - Rättegångs- och Polissaker. 529
18840304 - Skepparegillet 259
18840304 - Vinterträdgård 216
18840307 - Afsked. 218
18840307 - Arbetsgifvarnes 236
18840307 - Döde i Visby. 252
18840307 - Enligt stämmobeslut 313
18840307 - Födde i Visby. 264
18840307 - Från sjön. 542
18840307 - Gotlands enskilda bank 292
18840307 - Kyrkoherden Reuser 507
18840307 - Ny ångbåtstrafik på Visby. 225
18840307 - Vinterträdgården 228
18840307 - Visby arbetare 265
18840311 - Arbetaremötet 266
18840311 - Fastighetsköp. 268
18840311 - Förordnad. 204
18840311 - Officer af Gotlands nationalbeväring 250
18840311 - Rättegångs- och Polissaker. 256
18840311 - Utnämningar. 255
18840314 - Ångfartygsbolaget Gotland 243
18840314 - Död i Visby. 222
18840314 - Ett massmöte i Visby. 227
18840314 - Födda i Visby. 234
18840314 - Sjöfarten 524
18840314 - Stadsfullmäktige 242
18840318 - Egendomsköp. 210
18840318 - Från sjön. 182
18840318 - Rättegångs- och Polissaker. 548
18840318 - Tryckfrihetsåtalet 227
18840318 - Två konkursansökningar 191
18840318 - Vårtecken. 161
18840321 - Auktion vid Adelsgatan. 203
18840321 - Auktion vid Strandgatan. 208
18840321 - Auktion. 197
18840321 - Döde i Visby. 226
18840321 - Födde i Visby. 246
18840321 - Från sjön. 484
18840321 - Funnet lik. 542
18840321 - Kommunalordförande. 353
18840321 - Mötet å Stora torget 291
18840321 - Stiftstidningar. 473
18840321 - Stortorgdagarne i Visby. 250
18840326 - Afsked 220
18840326 - Stor varuförsäljning. 251
18840326 - Utnämning. 177
18840329 - Från sjön. 201
18840329 - Hushållningssällskapet 347
18840329 - Rättegångs- och Polissaker. 358
18840402 - Ångfartygsbolaget Gotlands 383
18840402 - Fångantalet 304
18840402 - Förordnad. 299
18840402 - Genom offentlig auktion 288
18840402 - Landsgöfdingen Poignant med fru 285
18840402 - Rättegångs- och Polissaker. 43
18840402 - Stor varuförsäljning. 291
18840402 - Till Salu. 66
18840405 - Å postsparbankskontoret 40
18840405 - Afsked 14
18840405 - Död. Anna Chatarina Källgren. 37
18840405 - En enkel afskedsfest 51
18840405 - Fartygsköp. 51
18840405 - Från sjön. 61
18840405 - Läroverket. 35
18840405 - Postkontoret. 37
18840405 - Prof- och besigtningsresor 37
18840409 - Festen för kapten Höggren. 49
18840409 - Paviljongen 48
18840409 - Postsparbankskontoret 72
18840409 - Rättegångs- och Polissaker. 31
18840409 - Stadsfullmäktige 50
18840412 - Genom offentlig 63
18840412 - Halmauktion. 31
18840412 - Resande. 22
18840412 - Utnämningar. 20
18840412 - Visby torgpris. 26
18840416 - Auktion. 25
18840416 - Carl Vilhelm Belfrage. 33
18840416 - Dödsfall. 17
18840416 - Egendomsköp. 25
18840416 - För lönläggning 65
18840416 - Kappelshamns lotsplats 30
18840416 - Olika åsigter 28
18840416 - Rättegångs- och Polissaker. 61
18840416 - Resande. 32
18840416 - Skeppsmätaretjensten 25
18840416 - Sommarhägring. 21
18840416 - Till bevakningsbefälhafvare 16
18840416 - Tjenstledighet 24
18840416 - Underrättelser för Sjöfarande. 46
18840416 - Väderleken 23
18840419 - Extra bolagsstämma. 31
18840419 - Fågeljagten 21
18840419 - Födde, Död och Vigde. 33
18840419 - Från sjön. 24
18840419 - Gotlands mejeri-aktiebolag 19
18840419 - Gotlands-jernvägens trafikinkomster 18
18840419 - Gymnastiska centralinstitutet. 28
18840419 - Kommunikationen 23
18840419 - Resande. 30
18840419 - Resande. 23
18840419 - Varning till Gotlands landtbrukare. 23
18840423 - Auktion. 27
18840423 - Egendomsköp. 51
18840423 - Från sjön. 71
18840423 - Handelsföreningen 21
18840423 - Handlanden Emil Gerle 30
18840423 - Köpmans-gillet 23
18840423 - Rättegångs- och Polissaker. 29
18840423 - Tryckfrihetsåtalet 24
18840426 - Auktion. 27
18840426 - Efterlyst skollärare. 31
18840426 - Från sjön. 56
18840426 - Resande. 35
18840426 - Tjenstledighet 22
18840426 - Väderleken 28
18840430 - En svår tjocka 67
18840430 - Från Hejde 41
18840430 - Jury 31
18840430 - Konkurs. 32
18840430 - Rättegångs- och Polissaker. 26
18840430 - Resande. 22
18840430 - Sjöförklaring 53
18840430 - Strandning. 32
18840507 - Auktion. 26
18840507 - Död. Johan Niklas Carlqvist. 29
18840507 - Fastighetsauktion. 28
18840507 - Försnillningen 39
18840507 - Från sjön. 73
18840507 - Haveri-auktion. 64
18840507 - Kompletteringsval 24
18840507 - Militärbefälhafvaren 20
18840507 - Rättegångs- och Polissaker. 34
18840507 - Resande. 28
18840507 - Såld ångslup. 25
18840507 - Staten 35
18840510 - Auktion. 28
18840510 - Födde, Död, Vigde. 33
18840510 - Från sjön. 32
18840510 - Militärbefälhafvaren, 22
18840510 - Nationalbeväringen. 25
18840510 - Resande. 23
18840510 - Stiftet. 25
18840514 - Balansen i Hejde sparbank. 33
18840514 - Domare-embetet 33
18840514 - En mindre fastighet. 25
18840514 - Från sjön. 40
18840514 - I konkurs 33
18840514 - Möbler till salu. 24
18840514 - Rättegångs- och Polissaker. 75
18840514 - Resande. 30
18840514 - Sjelfmord. 37
18840514 - Utnämningar. 29
18840517 - Entreprenad-Auktion. 29
18840517 - Från sjön. 25
18840517 - Gubben Stark. 25
18840517 - Haveri-auktion. 29
18840517 - Hus och Gård 23
18840517 - Militära och gymnastiska 29
18840517 - Olyckshändels. 27
18840517 - Stadsfullmäktiges 29
18840521 - Från sjön. 19
18840521 - Gothenburg City, 21
18840521 - Militärbefälet på Gotland. 18
18840521 - Rättegångs- och Polissaker. 24
18840521 - Stadsfullmäktiges 23
18840521 - Tryckfrihets målet 21
18840524 - Auktion. 23
18840524 - Födde, Döde, Vigde. 17
18840524 - Från sjön. 23
18840524 - Gotlands-jernvägens 26
18840524 - Habblingbo 36
18840524 - Inspektion. 23
18840524 - Offentlig auktion. 22
18840524 - Resande. 20
18840524 - Storatorgdagen, 25
18840524 - Tygförvaltare-befattningen. 19
18840524 - Vid den mogenhetspröfning, 25
18840524 - Visby domkapitel, 23
18840528 - Död 19
18840528 - Egendomsköp. 25
18840528 - I tryckfrihetsåtalet 23
18840528 - Resande. 22
18840528 - Staten 19
18840528 - Stiftet. 27
18840528 - Utnämning. 15
18840528 - Visby h. läroverk. 20
18840531 - Afskedsuppvaktning. 21
18840531 - De två tryckfrihetsmål, 21
18840531 - Dödsfall. 17
18840531 - Examen 21
18840531 - Från sjön. 25
18840531 - Resande. 26
18840531 - Telegrafistexamen 21
18840604 - D. B. V:s paviljong, 26
18840604 - Från sjön. 28
18840604 - Lustresan 25
18840604 - Pingsthelgdagarne 42
18840604 - Resande Riksantiqvarien 53
18840604 - Resande. 22
18840607 - Egendomsköp. 59
18840607 - Födde, Döde, Vigde. 32
18840607 - Från sjön. 33
18840607 - Gymnastiska centralinstitutet. 30
18840607 - Lotsstyrelsens berättelse 38
18840607 - Resande. 36
1884503 - Adress. 64
1884503 - Balansen i Hejde sparbank 38
1884503 - Första maj 33
1884503 - Från sjön. 53
1884503 - Navigationsskolans 29
1884503 - Resande. 30
1884503 - Slutförsäljning. 26
1884503 - Stortorgdag 29
1884503 - Valborgsmessoaftonen 31
1884503 - Vid auktion 25