Visa # 
Rubrik Träffar
1840205 - Fastighets- och lösöreauktion. 437
1840205 - Förlofning 203
1840205 - Från sjön. 210
1840205 - Vraket 421
18840104 - Aflidne källarmästaren 387
18840104 - Anbud 428
18840104 - Borgenärerna 420
18840104 - En hafvets dotter. 289
18840104 - Fångantalet 386
18840104 - Folkmängden i Visby 423
18840104 - Förordnanden. 430
18840104 - Kungörelse. 701
18840104 - Liqvidsanmaning 359
18840104 - Lysande bröllopsfest. 339
18840104 - Rättegångs- och Polissaker. 179
18840104 - Sjöfarande. 453
18840104 - Strandning. 425
18840104 - Till justeringsskyldiges 353
18840104 - Ur sjömanslifvet. 168
18840104 - Visby. 185
18840108 - Från sjön. 175
18840108 - Hamndirektionen 170
18840108 - Icke mindre än 15 gånger 168
18840108 - Något för de Anti-Semiter. 198
18840108 - Rättegångs- och Polissaker. 226
18840108 - Tyska ångaren Prima, 449
18840108 - Väderleken. 208
18840111 - Dödsfall. 373
18840111 - Fältkamrerarebefattningen 162
18840111 - Från sjön. 178
18840111 - Gotlands södra kronofogdekontor 461
18840111 - Gymnastikläraretjensten 309
18840111 - Kronoombud. 206
18840111 - Lots- och fyrväsendet på Gotland. 439
18840111 - Militärbefälhafvaren, 151
18840111 - Stadsfullmäktige 323
18840111 - Tjenstledighet 443
18840115 - Ångaren Prima's strandning. 452
18840115 - Dödsfall. 186
18840115 - En friskare flägt 278
18840115 - En grundlig tupplur 112
18840115 - Ett vildt slagsmål 318
18840115 - Från sjön. 188
18840115 - Kronprinsens helsa 149
18840115 - Lönen 149
18840115 - Något mystiskt. 435
18840115 - Ölpriset nedsatt. 144
18840115 - Visby arbetareförening 320
18840115 - Visby mejeri-bolag 312
18840118 - Eldsvåda 274
18840118 - Från sjön. 157
18840118 - Gotlands-jernvägens 130
18840118 - Medelst offentlig auktion, 369
18840118 - Rättegångs- och Polissaker. 376
18840118 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 134
18840118 - Till ordförande 288
18840118 - Tjenstledighet 164
18840118 - Uti Visby stad 272
18840118 - Vinterliggande fartyg 262
18840122 - Dödsfall. 159
18840122 - Kungörelse 165
18840122 - Rättegångs- och Polissaker. 147
18840122 - Tryckfrihetsåtal. 145
18840125 - Auktion 314
18840125 - Döde. Axel Leonard Bruze. 249
18840125 - Döde. Sture Henning Vilhelm. 231
18840125 - En köpmansklubb 317
18840125 - Från sjön. 295
18840125 - Rättegångs- och Polissaker. 409
18840125 - Tändsticksfabriks-Aktiebolags 339
18840125 - Till ordförande 507
18840125 - Upprop till allmänheten. 312
18840129 - Gotlands nationalbeväring. 230
18840129 - L. O. Smith 153
18840129 - Musik. 248
18840129 - Rättegångs- och Polissaker. 415
18840129 - Tryckfrihetsmålet 159
18840201 - Åtal mot Visby rådhusrätt. 220
18840201 - Auktion. 429
18840201 - Döde i Visby. 233
18840201 - Dömd för tvegifte. 222
18840201 - Fångantalet 235
18840201 - Födde i Visby. 221
18840201 - Från sjön. 209
18840201 - Rättegångs- och Polissaker. 159
18840201 - Tillkännagifvanden. 171
18840201 - Utmärkelse. 158
18840201 - Vådadöd. 266
18840208 - Döde. 116
18840208 - Egendomsköp. 396
18840208 - Födde i Visby. 155
18840208 - Från sjön. 136
18840208 - Musik. 162
18840208 - Postsparbanken. 388
18840208 - Rättegångs- och Polissaker. 306
18840208 - Stiftstidningar. 335
18840208 - Vigde. 139
18840212 - Auktion å hafre. 152
18840212 - Död. Gustaf Reinicke. 153
18840212 - Från sjön. 161
18840212 - Gotlands mejeribolag 157
18840212 - Meddelande från allmänheten. 225
18840212 - Officersklubbens 206
18840212 - Rättegångs- och Polissaker. 395
18840212 - Tillkännagifvanden. 135
18840212 - Urarfvakonkurs. 174
18840215 - Fastighetsköp. 157
18840215 - Från sjön. 159
18840215 - Landshöfdingen Poignant 178
18840215 - Meddelande från allmänheten. 156
18840215 - Öfvervåld. 171
18840215 - Visby spritvaruförsäljnings-aktiebolag 193
18840219 - Holmstrupska kapellet 156
18840219 - I konkurs 99
18840219 - Rättegångs- och Polissaker. 387
18840219 - Staten 109
18840219 - Visby telefonförening 147
18840222 - Arf efter afliden sjöman. 104
18840222 - Fastighets- och lösöreauktion. 146
18840222 - Frivillig auktion. 153
18840222 - Kontrollörbefattningen 144
18840222 - Till ordförande 221
18840222 - Tjenstledighet 134
18840222 - Visby torgpris. 154
18840226 - Från sjön. 123
18840226 - Gotlands-jernvägens 108
18840226 - Konkurs. 122
18840226 - Rättegångs- och Polissaker. 137
18840226 - Staten 81
18840226 - Tryckfrihetsmålet 141
18840229 - Borgenärerna 108
18840229 - Dödsfall. 116
18840229 - Festligt 129
18840229 - Från sjön. 120
18840229 - Frivillig auktion. 138
18840229 - Gotlands nationalbevärings 220
18840229 - Rättegångs- och Polissaker. 90
18840229 - Sjömanshusets 145
18840304 - Ett sammanträde 151
18840304 - Fångantalet 126
18840304 - Från sjön. 80
18840304 - Konkurs. 112
18840304 - Postsparbanken. 155
18840304 - Rättegångs- och Polissaker. 349
18840304 - Skepparegillet 168
18840304 - Vinterträdgård 137
18840307 - Afsked. 141
18840307 - Arbetsgifvarnes 162
18840307 - Döde i Visby. 173
18840307 - Enligt stämmobeslut 210
18840307 - Födde i Visby. 178
18840307 - Från sjön. 370
18840307 - Gotlands enskilda bank 196
18840307 - Kyrkoherden Reuser 332
18840307 - Ny ångbåtstrafik på Visby. 140
18840307 - Vinterträdgården 140
18840307 - Visby arbetare 176
18840311 - Arbetaremötet 169
18840311 - Fastighetsköp. 172
18840311 - Förordnad. 120
18840311 - Officer af Gotlands nationalbeväring 169
18840311 - Rättegångs- och Polissaker. 162
18840311 - Utnämningar. 170
18840314 - Ångfartygsbolaget Gotland 158
18840314 - Död i Visby. 137
18840314 - Ett massmöte i Visby. 148
18840314 - Födda i Visby. 142
18840314 - Sjöfarten 356
18840314 - Stadsfullmäktige 144
18840318 - Egendomsköp. 123
18840318 - Från sjön. 94
18840318 - Rättegångs- och Polissaker. 387
18840318 - Tryckfrihetsåtalet 137
18840318 - Två konkursansökningar 110
18840318 - Vårtecken. 91
18840321 - Auktion vid Adelsgatan. 126
18840321 - Auktion vid Strandgatan. 124
18840321 - Auktion. 115
18840321 - Döde i Visby. 143
18840321 - Födde i Visby. 149
18840321 - Från sjön. 321
18840321 - Funnet lik. 385
18840321 - Kommunalordförande. 231
18840321 - Mötet å Stora torget 187
18840321 - Stiftstidningar. 323
18840321 - Stortorgdagarne i Visby. 158
18840326 - Afsked 132
18840326 - Stor varuförsäljning. 165
18840326 - Utnämning. 99
18840329 - Från sjön. 119
18840329 - Hushållningssällskapet 236
18840329 - Rättegångs- och Polissaker. 184