18840125 - Tändsticksfabriks-Aktiebolags

Tändsticksfabriks-Aktiebolags

konkursmassas utestående, för osäkra ansedda, fordringar till belopp 16,579 kronor 54 öre, jemte 3:ne Tändsticksfabriken tillegnade prismedaljer med diplom, försäljas, på reqvisition af konkursförvaltningen, genom offentlig aultion å stadens auktionskammare torsdagen den 31 dennes kl. 12 på dagen; skolande inropen kontant betalas.
Visby den 17 januari 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri