18840125 - En köpmansklubb

En köpmansklubb

bildades härstädes i går, och beslöts att klubbens sammankomster skola hållas tills vidare 2:a och 4:e torsdagen i februari och mars månader, hvarefter kommer att bestämmas då höstsammankomsterna skola taga sin början.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri