18840201 - Födde i Visby.

Födde i Visby.

Slöjdläraren H. P. Pettersson son, f. artilleristen Carl Johan Johanssons son.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri