18840201 - Döde i Visby.

Döde i Visby.

Hustru Kristina Maria Bodin 45 år, 7 mån. och 5 dagar; smeden Carl Magnus Johsson 33 år, 4 mån och 16 dagar.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri