18840201 - Åtal mot Visby rådhusrätt.

Åtal mot Visby rådhusrätt.

Förra restauratriserna E. och H. Beckman i Stockholm hafva hos justitieombudsmannen yrkat åtal mot Visby rådhusrätt och särskildt ordföranden borgmästaren C. Een, derför att svara i det förut omtalade, af fröknarna Beckman anhängiggjorda tryckfrihetsmålet, af det skäl att Jeurling icke erhållit laga stämningstid. Rådhusrätten har ansett stämningstiden böra vara åtta dagar, ehuru målet varit af brottmåls egenskap. Angifvelsen är öfversänd till hr Een för förklarings afgifvande.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri