18840201 - Från sjön.

Från sjön.

Skeppet EUGENIE, kapt. Lindström, afseglade den 24 december från Rio till Galestown N. A. för att derifrån söka frakt till Europa.
Skonerten S:t CLEMENS, kapt. Lassen, från Visby destinerad till Rio, var den 17 jan på höjden af Start.
Briggen LOVISA, kapt. Wolff, anlände den 27 december från Glasgow till Rio.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri