18840201 - Fångantalet

Fångantalet
uti Visby cellfängelse.

Qvarv. den 1 jan. Män 14. Qv. 2.
Tillkomne under jan. Män 16. Qv. 1. S:a 33.
Afgångne under d:o Män 18. Qv. 1.
Qvarvarande den 1 febr. Män 12. Qv. 2 S:a 33.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri