18840405 - Läroverket.

Läroverket.

Underlöjtnant P. Pettersson har som gymnastiklärare vid Visby högre läroverk erhållit tjenstledighet till denna termins slut, under hvilken tid underlöjtnant H. Söderberg förordnats att uppehålla denna befattning.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri