18840405 - Postkontoret.

Postkontoret.

Postexpeditören härstädes J. G. Lindegren har blifvit transporterad till Kalmar postkontor och har extra biträdet derstädes fröken Josefina Ekström förordnats att tjenstgöra vid Visby postkontor.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri