18840405 - Å postsparbankskontoret

Å postsparbankskontoret

i Visby ha under sistl. mars månad 189 insättningar å tillsammans 374 kronor egt rum, samt å underlydande 26 stationer 140 insättningar å tillsammans 494 kronor.
Från årets början uppgår antalet insättningar i Visby till 278 å sammanlagdt 590 kronor samt vid de underlydande stationerna till 316 å tillsammans 1,342 kronor.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri