18840405 - Fartygsköp.

Fartygsköp.

Skonerten Argo är af hr E. Liljewalch försåld till sjökapten C. J. Vallin härstädes för 5,000 kr.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri