18840412 - Resande.

Resande.

Med Visby den 6 d:s från Kalmar: hrr Myrsten, Svensson, Smitterberg.
Med Tjelvar den 10 d:s från Stockholm: prosten d:r Lyth, kr.-fogden Bokström, hrr Larsson, Gundel, Carlsson, Kron, Frendin, Vessman, Veström, Berg, Lundeqvist, Rundberg, Bohlin, Eriksson, Pihl, fru Vikander, fröknarna Vestling, Giertz.
Med Klintehamn den 11 d:s från Stockholm: stadskassör Frendin, bankkassör Bergenstjerna, hrr Cramér, Snöbom, Engström, Calmén, Sellman, Belfrage, Grönberg, Berg, Smitterberg, Vahlberg, Nilsson, Hägg, Eriksson, Lindström, fruarna Carmér, Jakobsson, fröken Ihre.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 april 1884
N:r 29
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri