18840416 - Skeppsmätaretjensten

Skeppsmätaretjensten

i Visby synes icke vara begärlig såsom inkomstgifvande, enär ingen sökande anmält sig vid ånyo utlysta ansökningstiden.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången