18840419 - Födde, Död och Vigde.

Födde, Död och Vigde.

Födde i Visby:
Murare J. A. Jonassons dotter, skräddare N. L. Siltbergs son, styrman C. A. Kolmodins dotter, arbetaren J. A. Svenssons son, sjökaptenen C. J. E. Vallins dotter, arbetaren C. G. Svenssons dotter.

Död:
Flickan Anna Maria Pettersson 3 år, 1 mån. och 26 dagar.
Kaptenen i K. Flottans reserv, Riddaren af Svärds-Orden Herr Wilhelm Emil Cari Cramér, född i Visby den 14 januari 1810, afled stilla i Stockholm den 14 april 1884, sörjd saknad af slägtingar och vänner.

Vigde:
Skomakaren Em. Alb. Ekman och Kristina Josefina Sjöström.Gotlands Tidning
Lördagen den 19 april 1884
N:r 31
Tjugufemte årgången