18840419 - Extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma.

Aktieegarne i D. B. V:s paviljongsaktiebolag kallas till extra bolagsstämma den 6 maj 1884 kl. 4 e. m. å Stadshotellet i Visby, med anledning af vid senaste ordinarie bolagsstämma med D. B. V:s paviljongsaktiebolag väckt förslag, att bolaget måtte upplösas och till sällskapet D. B. V. hembjuda bolagets tillgångar af paviljong och inventarier mot en köpesumma af 7,200 kronor, motsvarande sällskapets fordran hos bolaget.
Visby den 18 april 1884.
STYRELSEN.Gotlands Tidning
Lördagen den 19 april 1884
N:r 31
Tjugufemte årgången