18840430 - Konkurs.

Konkurs.

På egen begäran försattes i måndags bagaren J. C. Alqvist af härvarande rådhusrätt i konkurs. Stadsfidkal Jansson förordnades att taga boet om hand och till nästa måndag inkomma med bouppteckningen. Inställelsedagen utsattes till den 3 juli.Gotlands Tidning
Onsdagen den 30 april 1884
N:r 34
Tjugufemte årgången