18840510 - Auktion.

Auktion.

I anledning af ämnad afresa till Amerika och bosättning derstädes låter snickaren A. P. Modin genom frivillig auktion försälja hela sitt härvarande lösörebo, bestående af en byrå af ek, en imperialsäng, en annan säng, ett poleradt spelbord, andra bord, en skänk, tvenne kommoder, en utdragssoffa, diverse stolar, ett bokskåp, en väggspegel, ett väggur med slag och väckare, ett fickur, taflor under glas och rom, en sjömanskista, 2:ne lampor, porslin och glas, koppar-, jern- och blecksaker, ett strykjern med lod, en större tvättgryta, vattenspann, baljor och diverse andra laggkärl, ett vattenok, 2:ne baktråg, ett bakbord, en täckbåge, en alldeles ny spinnrock af mindre slaget, en hackho med knifvar, något skodon, en större uppsättning timmermans- och snickareverktyg, hvaribland hyflar af flerfaldiga slag samt en hyfvelbänk, ett verkfat, en vedkälke m. m. m. m.; äfvensom åtskilliga böcker af religiöst innehåll, jemte 2:ne biblar, hvaraf en stor illustrerad. Auktionen kommer att försiggå i Modins bostad vid norra Kyrkogatan, midtemot lasarettet, lördagen den 17 maj från kl. 10 f. m., och kände, vederhäftige inropare kunna få begagna sig af betalningsanstånd till den 17 juli innevarande år.
Visby den 8 maj 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 maj 1884
N:r 37
Tjugufemte årgången