18841030 - Strandning.

Strandning.

Holländska skonerten Arendina, kapt. Boerhave, kommande från Riga och destinerad till Weser med trävaror strandade i går utanför Katthammarsvik och anses blifva vrak.
Besättningen är bergad.
Norska barken Balder, kapten N. Sörensen, kommande från Luleå och destinerad till Rochefort med bjelkar har strandat på Faludden och blifvit vrak.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 Oktober 1884
N:r 85.