1957

19571205 - 110.000 kr kvarskatteränta

110.000 kr kvarskatteränta
utkrävs av gotlänningarna.

Den lilla nätta summan av i runt tal 110,000 kr. får gotländska skattebetalare punga ut med extra fram i vår för att de inte betalat in sin skatt i tid. Räntan pa den kvarstående skatt, som kommer att krävas ut på en rad av de skattsedlar som skall distribueras nu omkring den 10 december. uppgår till detta belopp.
Tidigare har GA - meddelat att räntan pip kvarstående skatt för gotlänningar på norr rör sig om dryga 65,000 kr. Nu har de definitiva siffrorna kommit för sudret. Där blir räntan exakt 43,547 kr.

På sudret är det sammanlagt 3 miljoner 583,881 kr. som kommer att krävas i kvarskatt på slutskattsedlarna. Skattebetalarna där bar preliminärt inbetalt 14,666,727 kr. När den slutliga skatten nu räknats ut blev summan 16,818,000 kr.
I återbetalning till inkomsttagare som betalat in för mycket preliminär skatt kommer att utdelas 1.372,758 kronor. Dessutom får dessa skattetagare i ränta 4,452 kr. En fin julklapp!
På norr rör sig den sammanlagda skatten omkring en siffra som närmar sig 31 milj, Nära 3,5 milj. kommer att krävas i kvarskatt och drygt 2 milj. lämnas i återbäring. Räntan på det senare blir nära 9.000 kr.
I runda tal har skattesumman för hela ön jämfört med fjolåret ökat med 3 miljoner kronor. På sudret har den ökat från 16,076,000 kr. till 16,878,000 kr. och på norr från 28,595,342 kr. till i det närmaste 31 milj.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283

19571205 - A 7:s övningsuppehåll

A 7:s övningsuppehåll

under jul- och nyårshelgen omfattar tiden 20 dec.-7 jan. och fastlänningarna reser härifrån på kvällen den 19 med båt och flyg samt återkommer på morgonen den 8 jan. Gotlänningarna permitteras också den 19 efter tjänstens slut.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283

19571205 - Beställningstrafiken

Beställningstrafiken

med lastbil hade under tredje kvartalet i år någots lägre sysselsättning än under motsvarande period 1956. En viss oregelbundenhet förelåg, i det en relativt kraftig nedgång inträffade under juli månad, följd av en mycket kraftig ökning under augusti och sedan återigen en viss nedgång under september. Sistnämnda månad körde beställningstrafiken i Gotlands län i frakt in 117.000 kr. enligt timtaxan och 248.000 kr. enligt kilometertaxan. Den inkörda frakten per bil i all trafik uppgick till 1.998 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283

19571205 - BARLINGBO

BARLINGBO

Ett dubbeljubileum firade logen Barlingbo av IOGT i lördags. Dels var det 35 år sedan logen instiftades, dels hade man i jämnt. 20 år hållit sina möten i familjen Roos hem vid Norrbys. Till jubileumsmötet, som hölls enligt högtidsritual, hade logen Syskonringen i Dalhem inbjudits. Fyra nya medlemmar intogs, och diplom för 25-årigt medlemskap tilldelades Martin Svensson. I programmet för kvällen ingick en prolog av Sven-Edvin Salje, föredragen av Bertil Roos, som också, med stöd av protokollen, berättade om vad som hänt och uträttats under de 35 åren. Alfred Andersson deklamerade, Martin Svensson läste en historia av David Ahlqvist, tre flickor svarade för sång till dragspel och gitarr, och man roade sig också med frågesport. Högtiden till ära var kaffebordet extra välförsett.
Lantbr. Axel Pettersson, Vidunge i Dalhem, berättade minnen från de två logernas samarbete, som inleddes 1941, och till sist tackade folkskollärare Ivar Stenqvist på de inbjudnas vägnar.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283

19571205 - DALHEM

DALHEM

Snabbköp i Dalhem. Josef Björkdahls handelsrörelse vid Hässelby i Dalhem har byggts om till snabbköpsbutik. Firman är en gammal anrik rörelse. Redan 1896 startade Josef Björkdahl eget vid Gandarve i Dalhem och 1913 flyttade affären till Hässelby. Hässelby-lokalen började emellertid bli för trång allteftersom affärerna växte, varför den nuvarande affärsinnehavaren, hr Eugen Björkdahl, för en tid sedan beslöt en ombyggnad. Och i måndags syntes resultatet, den nya affärslokalen invigdes med kaffe och dopp till alla kunder.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283