19571205 - Skadestånd för två vpl.

Skadestånd för två vpl.
körkortslös kvaddade bil.

Skall man behöva ta hänsyn till att vägen var nygrusad i kurvan? Det hade ju gått bra hela raksträckan innan. Jag kunde inte beräkna att bilen skulle komma i sladdning, förklarade den värnpliktige som förde lastbilen vid olyckan på Blåhällsvägen för några månader sedan, då fotbollstvillingarna Kurt och Bengt Jacobsson från Dalhem skadades.

Den värnpliktige hade inget körkort och den ordinarie föraren som överlåtit ratten till honom var därför också stämd till ansvar.
Jåg trodde kamraten hade körkort. Han ligger ju på en motortropp ursäktade han sig. Men naturligtvis skulle jag ha förvissat mig om saken.
Åklagaren yrkade arreststraff för honom. För den som körde bilen yrkades fängelsestraff eller i annat fall kännbart arreststraff. Domen faller om fredag.
Solidariskt krävdes de båda dessutom av kronan på ersättning med 3.000 kr för den skadade bilen. Ramen skadades på den och framvagnen tilltygades illa Framaxeln fanns på bakhjulens plats när färden slutade berättade åklagaren. När bilen sladdat av vägen plöjde den fram som en schaktmaskin i terrängen. En tall med 25 cm diameter knäcktes rätt av.
Den ene av tvillingbröderna som åkte på flaket hördes som målsägare. — Hans bror som skadades svårt ligger ännu på sjukhus. Han bröt lårbenet, skadade höften allvarligt och fick också skador i huvudet och revbenen. Han går ännu med kryckor och enligt läkare tar det tre år innan han helt kan frisk-skrivas efter olyckan. Någon fotboll torde det knappast mer bli fråga om för hans del.
De båda åtalade har så småningom ganska stora skadeståndskrav att vänta för hans skador.
Brodern som blott fick ett sar i pannan vid dikeskörningen berättade inför rätta: Jag tittade in genom bakrutan och såg att hastighetsmätaren pendlade omkring åttio. Jag är själv bilförare och när jag såg kurvan framför! (300-400 meter) förstod jag att det aldrig skulle gå. Jag kastade mig ned på flaket och tog skydd och det blev min räddning.
Brorsan stod upp och grep tag i stängerna som håller upp tältduken över flaket. Sedan visste jag inget mer förrän kraschen hänt och jag fick se brorsan ligga en bit från bilen på marken.
Kanske nedbringades farten något i kurvan. På raksträckan var det i alla fall upp emot åttio. — Med en sådan här militärlastbil med passagerare på flaket får man blott köra 50 km!
En person som den 3 sept. i år använt tilltalsordet "odugliga gröngöling" och "snutdj-l" till en polisman på Trädgårdsgatan dömdes till 30 dagsböter för missfirmelse mot tjänsteman.
En annna person som var instämd för vårdslöshet i trafik i samband med en krock i korsningen Skeppsbrogränd—Korsgatan dömdes till 20 dagsböter.
Dessutom avkunnades domar i tre trafikmål.
• En bilförare som var inblandad i en krock på Follingboväg den 7 okt. dömdes till 25 dagsböter och ett skadestånd på 6.300 kr,
• Två bilförare var åtalade för en krock vid korsningen Jöran Wallingatan och Strelowgatan. Det blev 20 dagsböter vardera. Den ena parten — en kvinnlig bilist — fick dessutom betala 1.439 kr. i skadestånd medan den manliga parten fick erlägga 620 kr. i skadestånd.
• En krock i samma korsning kostade en bilförare 20 dagsböter och 2.066 kr. i skadestånd medan den andra parten fick böta 15 dagsböter och 625 kr. i skadestånd till ägaren av bilen samt 271 kronor till bilföraren.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283