19571205 - DALHEM

DALHEM

Snabbköp i Dalhem. Josef Björkdahls handelsrörelse vid Hässelby i Dalhem har byggts om till snabbköpsbutik. Firman är en gammal anrik rörelse. Redan 1896 startade Josef Björkdahl eget vid Gandarve i Dalhem och 1913 flyttade affären till Hässelby. Hässelby-lokalen började emellertid bli för trång allteftersom affärerna växte, varför den nuvarande affärsinnehavaren, hr Eugen Björkdahl, för en tid sedan beslöt en ombyggnad. Och i måndags syntes resultatet, den nya affärslokalen invigdes med kaffe och dopp till alla kunder.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283