19420102 - Follingbo Rödakorskrets uppdelas?

Follingbo Rödakorskrets uppdelas?

Follingbo Rödakorskrets har vid sammanträde beslutat att kretsen, som hittills omfattat socknarna Follingbo och Akebäck, nu skall uppdelas så att varje socken får sin särskilda krets. Fru Edith Endrell i Akebäck fick vid mötet i uppdrag att undersöka möjligheterna för bildande av en rödakorskrets i Akebäck.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1