19420102 - Vådaskjuten vängebo låg 15 tim. i skogen.

Vådaskjuten vängebo låg 15 tim. i skogen.
Fasansfull nyårsnatt för ensam jägare. — Anträffades efter fem timmars sökande.

En jaktolycka, som gjorde en ung lantbrukare till invalid, inträffade på nyårsaftonen i Garda Att den skadade, 32-årige Evert Olofsson från Vänge, dock kom undan med livet i behåll, får anses som märkligt, då han fick ligga ute i vinterkylan under 15 timmars tid utan möjlighet att påkalla någon hjälp. Olyckan inträffade nämligen vid 10-tiden på nyårsaftonens förmiddag och det var först kl. 1 på nyårsnatten som man fann Olofsson ute i skogen. Han hade träffats i vänstra benet av ett skott från sitt gevär, men hur olyckan tillgått har ännu inte kunnat utrönas. Kylan under nyårsnatten var här vid kusten i Visby minus 4,2 och man kan därför sluta sig till att det varit minst ett par grader kallare i de trakter, där olyckan skedde.
Hr Olofsson hade i helgen begivit sig till Garda för att hälsa på sin broder vid Autsarve och på nyårsaftonens förmiddag begav han sig ut på jakt i skogarna omkring gården. Han tog endast några smörgåsar med sig som matsäck och när han därför inte kom tillbaka efter mörkrets inbrott började man bli orolig. Vid 8-tiden kom hunden ensam hem till gården och då förstod man att någon olycka inträffat, varför brodern begav sig ut för att leta. Denne återvände vid 10-tiden efter fåfängt sökande, men när den person, som ägde marken där Olofsson jagat, kom hem sent på kvällen fortsatte man spaningarna, ty markägaren visste ungefär åt vilket håll Olofsson skulle gå. Tack vare hundspåren hittade man snart den skadade.
Klockan var 1 på natten när Olofsson anträffades och han hade alltså legat i skogen i ungefär 15 timmar utan att kunna påkalla någon hjälp. På grund av kylan och blodförlusten var Olofsson ganska medtagen och han fördes så fort sig göra lät till närmaste gård. Ambulansen tillkallades så fort som möjligt och vid 3-tiden på nyårsmorgonen kunde Olofsson föras in till lasarettet.
Där visade det sig att skottet fullständigt trasat sönder blodkärlen i underbenet, varför detta måste amputeras. I övrigt synes Olofsson, enligt vad lasarettsläkaren i dag meddelar på vår förfrågan, inte ha tagit någon allvarlig skada av sin långa vistelse ute i kylan, varför han befinner sig utom fara.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1