19420102 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under november månad 1941.
För hästar till: Anselm Thulin, Mickelgårds i Västkinde, 650 kr., Svante Svensson, Bondarve i Levede, 350 kr.
För föl till: Joel Herlitz, Nygranne I Halla, 65 kr., Ernst Stenberg, Ekes i Bro, 70 kr.
För nötkreatur till: Gunnar Pettersson, Nygårds i Etelhem, 60 kr., Josef Pettersson, Stadsäga 797, Visby, 400 kr., Gunnar Larsson, Nygårds i Buttle, 300 kr., E. T. Olofsson. Klints i Lojsta, 100 kr., Axel Nilsson, Hallbjenne i När, 200 kr., Gustaf Nilsson, Opphuse i Bäl, 300 kr., Herman Pettersson, Binge i Alva, 350 kr., Wilhelm Larsson, Maldes i När, 100 kr.
För svin till: Hjalmar Engström, Båtels i Ganthem, 600 kr.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1