19420102 - Bröllop

Bröllop

firades i tisdags den 30 dec. på Högloftet, Skansen, då agronom Rolf Lindqvist vigdes med fröken Astri Carlén, Skara, dotter till tjänstemannen. vid Boforsverken Gunnar Carlén, Karlskoga, och hans maka, född Rehnberg. Efter vigseln, som förrätades av kyrkoherde Bertil Mogård, Högalid, gåvo brudens föräldrar middag, varvid tal på såväl prosa som vers höllos av vigselförrättarert, dir. Ernst Asp, Uppsala, lantbrukaren Sten Forslund, Tingstäde, och kamrer Hans Lindqvist, Saltsjöbaden.
Ett 90-tal telegrafiska lyckönskningar anlände.

Ett trevligt bröllop firades nyårsafton, då hr Thure Svensson, Roma, sammanvigdes med fröken Nelly Svensson, dotter till hemmansägaren Albin Svensson, Burgsvik, och hans maka. Som bruttöverska fungerade brudens syster, fröken Ruth Svensson, Stockholm, och som bruttbonde hr Hj. Pettersson, Roma. Brudparet uppvaktades av fröken Birgit Larsson och hr Svante Svensson. Brudnäbbar voro Estrid Andersson och Gertrud Larsson.
Sedan brudföljet samlats i bröllopsgården, där förfriskningar intogos, skedde avfärden i bilar till Roma kyrka, där bruden med uppvaktning mottogs på övligt sätt. Under tonerna till bröllopsmarschen ur Lohengrin intågade brudföljet i den med levande ljus vackert smyckade kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoherde Artvig Ruhr. Som utgångsmarsch spelades Festmarsch av Liebig.
Efter vigseln samlades gästerna i bröllopsgården kring ett rikligt dukat kaffebord och senare intogs supé. På kvällen samlades en stor skara ortsbor för att "se brud" och hylla brudparet med leven och salut. Först fram på småtimmarna avslutades den trevliga bröllopsfesten, skriver vår meddelare.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1