19420102 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
En trevlig söndagsskolf est hölls den 29 dennes i folkskolan. Efter ett anförande av kyrkoherde A. Ruhr fick man skåda "Julafton i Tomtebo", vari en grupp av barnen voro de agerande. Gran med verkliga ljus hade man och vid ett härligt kaffebord i andra våningen fingo såväl barn som äldre ännu en gång smaka den "äkta" kaffetåren. Efter kaffet vidtog en del inomhuslekar, vilka ett tag stördes av självaste jultomten, som kom inknogande med sin julpåse, av vars innehåll barnen fingo var sin del. Som avslutning av festen läste pastor välsignelsen varpå man unisont sjöng Herre signe etc.
Snöstormen I helgen förorsakade en del besvär med väghållningen. Högsta köldgrad hittills är 9 grader.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1