19420103 - I här fört föreningsregister

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
ur styrelsen för Gotlands fiskförsäljningsförening u. p. a. med säte i Visby har utträtt ordinarie ledamoten Arne Havdelin, Kappelshamn, i vilkens ställe invalts förutvarande suppleanten Karl Arvid Helge Andersson, Lauters, Fårö. Till suppleanter efter Arvid Andersson och Verner Tillberg, Ahr, Fleringe, hava utsetts Axel Edvin Bergquist, Ljugarn, och Karl Johannes Melin, Västergarn.
Visby i landskansliet den 31 december 1941.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1942
N:r 2