19420103 - ROY - Magistrarna på sommarlov.

ROY - Magistrarna på sommarlov.
Alice "Babs" Nilsson, Karl-Arne Holmsten, Thor Modéen,
Carl Hagman, John BotvidGotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1942
N:r 2