19420105 - HANSA - Läkare bakom murarna.

HANSA - Läkare bakom murarna.

"Den som inte tycker riktigt mycket om den filmen, den ger jag inte mycket för" skrev T. T. i Idrottsbl.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3