19420105 - Mark för livräddningsstationen.

Mark för livräddningsstationen.

För en livräddningsstation å Norsholmen på Fårö önskar lotsstyrelsen få 50 års nyttjanderätt till mark tillhörig A/B Karta & Oaxens kalkbruk och har anhållit att få veta bolagets villkor därför.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3