19420105 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan hr Gösta Fagerberg, Valdemarsvik, och fröken Vera Olsson, dotter till lantbrukaren Otto Olssan, Verkegårds, Fårö, och hans maka, född Wessman;
— mellan affärsbiträdet Tore Ekland, Eskilstuna, och fröken Birgit Westergren, dotter till framlidne lantbrukaren Fritz Westergren, Eriks, Bra, och hans maka, född Wallin.
— mellan godsägaren Gunmar Hamner, Västerhaninge, och fröken Ingeborg Mattsson, dotter till framlidne grosshandlaren Sven Mattsson, Mörrum, och hans efterlämnade maka, född Karlsson.
— mellan disponenten Carl Olof Kolmodin, Visby, och fröken Ulla Bergendahl, dotter till framlidne kaptenen Holger Bergendahl och hans efterlevande maka f. Grönqvist, Stockholm.
— mellan lantbrukaren Harald Nilsson, Önneköp, och fröken Nanna Björkander, dotter till hemmansägaren Daniel Björkander, Björksarve i Björke, och hans maka.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3