19420105 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

— Femtio år fyller i morgon, Trettondagen, hr Henry Lundin, Klinte, Foilingbo. I yngre år var han sjöman och har som sådan gjort ett antal utlandsresor. Senare innehade han anställning som sjukvårdare på A 7 och övertog sedan gården i Follingbo efter sin svärfader.

— Femtio år fyller om torsdag kassören och kamreraren vid Gotlands järnväg Ivar Dalström. Jubilaren, som är född i Hejde den 8 januari 1892, kom i järnvägens tjänst 1908, avlade sedan realskolexamen 1911, befordrades till stationsskrivare vid järnvägsbyrån 1916, blev kassör 1938 och hekläder sedan den 1 okt. förra året dessutom posten som kamrer vid bolaget. Han har där gjort sig känd och uppskattad som en kunnig och initiativrik tjänsteman, som med intresse och förutseende arbetat till företagets fromma under alla de år, då han deltagit i beredningen av ärenden rörande järnvägsdriften.
Personligen är femtioåringen genom sitt försynta väsen och glada och humoristiska sinnelag värderad såväl inom järnvägskretsar som av alla, med vilka han eljest kommit i beröring.
Någon tid över till allmänna angelägenheter har jubilaren inte fått om man undantager, att han några år varit ledamot av stadens nykterhetsnämnd samt varit medlem av Allmänna sången.
Femtioårsdagen tillbringar hr Dalström på fastlandet.

— På sin sextioårsdag i dag har änkefru Hilma Pettersson, Pilgårds i När, blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Dessa togo sin början redan kl. 5 i morse då granarna infunno sig och överlämnade dels en stoppad soffa och dels ett antal stolar. Under dagens lopp har jubilaren fått mottaga ytterligare presenter av olika slag samt blommor i mängd.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3