19420105 - Petterkvist

Petterkvist: Lämplig reklamplats för en pantbank.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 Januari 1942
N:r 3