19420107 - Idrott och sport.

Idrott och sport.

Skidträning på söndag.
"Visby IF anordnar om söndag en träningstävling på skidor på en mil. Starten blir kl. 10 f. m. och startplatsen kommer att meddelas i lördagstidningarna. Startavgift 50 öre. Alla skidlöpare välkomna.

Fårösunds gymnastik- och idrottsklubb
firade trettondagsafton sitt tioårsjubileum med en fest anordnad på flygets gymnastiksal i Fårösund.
Av de hundratalet gäster, som infunnit sig, märktes representanter både från den kyrkliga och borgerliga kommunen samt idrottsförbundets representant, herr Ivar Larsson. Hälsningstalet hölls av Olof Stahre, varefter följde tal av hr Larsson, som framförde idrottsförbundets hälsning, förman M. Johansson som representant för kommunen, folkskollärare M. Niklasson för skolan. Kyrkans inställning till idrotten tolkades av pastor Björck, som utgick från orden: en sund själ i en sund kropp.
En historik över klubbens utveckling under de tio åren gjordes av hr A. Johansson, varefter vidtog utdelning av hederstecken och klubbmästerskapstecken. Hederstecken i guld utdelades till hedersledamöterna Richard Dahlström, Martin Niklasson, Herman Dahlström och Ragnar Jäll, samt till Gustay. Dahlström, Arne Johansson och S. A. Andersson för mångårigt arbete och som grundare av föreningen. I silver utdelades hederstecken till Arnold Bengtsen, K. E. Wallin, Ivan Söderdahl och Hans Högkvist för goda resultat inom olika idrottsgrenar. Hederstecken i brons till hr Karl Nyström för mångårigt arbete inom fotbollssektionen samt till Magda Othberg, Annie Bengtsen och Signe Söderdahl för god hjälp inom rörelsen.
En föreningsfana hade inköpts till klubben och avtackningen och högtidstalet hölls av pastor Björck, som samtidigt uppläste det lyckönskningstelegram, som anlänt till föreningen från chefen för K. A, 3, överste Cederlöf, samt från verkstadschef Herman Dahlström, Visby, varefter "Du gamla du fria" sjöngs. En kabaret anordnades av några föreningsmedlemmar, vilka även skrivit manuskriptet. Kabareten var väl utarbetad och spelad med lagom skämt och allvar och avslutades med en stilfull tablå över oliga idrottsgrenar belyst med bengaliska eldar.
Det egentliga programmet var därefter genomgånget och O. Stahre frambar klubbens tack till festdeltagarna, varefter idrottsförbundets representant Ivar Larsson framförde sitt tack och vände sig särskilt till klubbens ordf. Gustav Dahlström samt övriga kommitterande för denna angenäma fest, som han haft nöjet att övervara samt hoppades att föreningen på platsen även i fortsättningen går lyckosamma år till mötes.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1942
N:r 4