19420107 - KLINTEHAMN

KLINTEHAMN

Nöjesskatten ökar.
1941 redovisades kr. 5,595: 50.
Den statliga och kommunala nöjesskatten inom Klinte kommun gav under 1941 kr. 5,595: 50 varav 50 proc. redo-visats till statlig myndighet och resterande tillföres Klinte kommunalkassa. Jämfört med föregående årsredovisning, då den sammanlagda nöjesskatten uppgick till kr. 4,819_,,32, har skatten under år 1941 ökat med kr. 776: 18.
Statistiken över skatten visar, att icke professionell idrott lämnat kr. 36: 88 (f. å. kr. 12: 36) ; konserter oeh teater kr. 234: 40 (f. å. kr. 117:—); biografföreställningar kr. 4,264: 08 (f. A. kr. 3,725: 32); dans kr. 516: 95 (f. A. kr. 242: 76); tivoli och basarnöjen kr. 516: 95 (kr. 764: 04).Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1942
N:r 4