19420107 - Från våra Gotlandska bygder. Fårösund.

Från våra Gotlandska bygder.

FÅRÖSUND.
Nyårsafton hälls nyårsvaka på Soldathemmet kl. 10,30 e. m. Med sången "Tack, o Gud, för vad som varit" inleddes detta årets sista möte. I programmet deltog past. Järvstam och Bertil Ericksson med korta tal, serg. Johansson med inledning, manskören och musikföreningen med sång, civilvpl. Bäckman och Löv med solosång samt folkskoll. Kåks med recitation av dikterna "Mig törstar" av Pontus Wikner och "Nyår" av Anna-Maria Roos. Dessutom spelade två civilvpl. en fiolduett. Minuterna före tolvslaget avskildes till tyst bön. Sedan gränsen till det nya året passerats läste past. Österberg den 121 ps. i Psaltaren och tillönskade ett gott nytt år. Stående sjöngs med liv och värme: "I Jesu namn vi börja" till avslutning.
Nyårsdagen höllos gudstjänster kl. 11 f. m. och 7,30 e. m. då past Sahlin och Larsson predikade.
Tjugondagen (den 13 jan.) inbjuder ungdomsför. till "De gamlas fest" på Soldathemmet.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1942
N:r 4