19420108 - Skogsauktion

Skogsauktion

hålles i Dalhems kommunalrum onsdagen den 14 dennes kl. 1 e. m. å från ecklesiastika boställena utstämplade; i Dalhem 87 kbmtr., i Halla 82 kbmtr., i Hörsne med Bara 161 kbmtr.
Stämplingslängder tillgängliga i Dalhem å Pastorsexp., i Halla hos Anshelm Pettersson, Thule, i Hörsne hos Uno Larsson.
Inropare skall avlämna nöjaktig borgen. Prövningsrätt förbehålles.
Dalhem den 7 jan. 1942.
Pastoratskyrkorådet.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5