19420108 - Från våra Gotländska bygder. Vänge.

Från våra Gotländska bygder.

VÄNGE.
Julfest hölls av baptistförsamlingens söndagsskola söndagen den 4 januari hos familjen Jakobsons, Kyrkljuves. Festen, som begynte 2 e. m., leddes av pastor Högberg. Trots regn och ruskväder hade en god publik mött upp, när festen öppnades med en gemensam sång, varefter pastor Högberg läste ett bibelord och ledde i bön. Tvenne elever hälsade medelst en dialog de närvarande välkomna. Det trevliga pro-grammet sköttes för övrigt till största delen av barnen själva. En gosse fick en bibel som minne från söndagsskolan och alla fingo jultidningar och godsaker. Under en rast bjödos söndagsskolans barn på kaffe. Pastor Högberg talade till både barn och äldre, och församlingens sångare medverkade med flera sånger. En god kollekt upptogs för söndagsskolans verksamhet, och den trevliga festen avslutades med att gemensamt sjunga sången: "Kom låtom oss på barnavis uppstämma Herrens lov och pris!"Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5