19420110 - KLINTEHAMN

KLINTEHAMN

Sånggudstjänst till förmån för finska och belgiska barn anordnas söndag eftermiddag kl. 3 i Klinte kyrka. Det är Fröjels och Klinte kyrkokörer samt en stråktrio som medverka i gudstjänsten och i programmet ingår bl. a. Julkonsert av Johannes Vierdank, en avdelning böhmiska julvisor, några koralsatser av Bach samt ett kort anförande. Programmet har tidigare givits i Fröjel och vann då livligt intresse. Under gudstjänsten kommer en frivillig kollekt att upptagas för de nödlidande barnen i Finland och Belgien.

Bibliotekens verksamhet 1941.
Vid biblioteket i Klintehamn, där Klinte församlingsbibliotek och Logen Ansgarius studiecirkelbibliotek gemensamt bedriva utlåningsrörelse, utlämnades under 1941 3,753 boklån (1940 3,736 boklån). Härav utlämnades av studiecirkelbiblioteket 1,418 lån, varav 681 svensk skönlitteratur och 569 översättningslitteratur, 87 geografi samt 81 facklitteratur. Församlingsbiblioteket utlämnade 2,335 boklån, varav 536 svensk skönliteratttr, 321 översättningslitteratur och 1,419 ungdomsböcker samt 59 tillhörande facklitteraturen. Antalet låntagare har varit 165, varav 36 nya låntagare för året.
Vid försemlingsbiblioteket vid Kyrkskolan utlämnades under 1941 907 boklån (1940 912 boklån). Härav utgjorde 215 svensk skönlitteratur, 138 översättningslitteratur, 495 ungdomslitteratur, 28 geografi och 31 facklitteratur. Antalet låntagare vid kyrkskolans bibliotek har varit 66, varav 7 nya låntagare tillkommit under året.
Under 1941 håller Hamubiblioteket öppet varje torsdag kväll kl. 6-8 och biblioteket vid kyrkskolan varje söndag omedelbart efter högmässans slut.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1942
N:r 7