19420110 - HANSA - En herre för mycket.

HANSA - En herre för mycket.
Melvyn Douglas, Jean Arthur
— Fred Mac Murray —

Gotl. Folkbl.: "Skrattsalvorna avlöste vamandra i snabb följd".
Gotl.: "En utmärkt underhållningsfilm".Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1942
N:r 7