19420110 - Klintehamns scoutkår

Klintehamns scoutkår

hade i onsdagskväll anordnat julfest Condis. Scouterna hade kommit mangrannt, medtagande bekanta flickor och pojkar, inalles ett sextiotal.
Efter det v. kårchefen spelat en march på piano och kårchefen hälsat alla hjärtligt välkomna, fingo våra gäster tillfälle se hur det går till vid vargunge- och scoutupptagningar. Följande ömfotingar hade äran bliva Klintehamnskårens första vargungar: Per-Erik Ahlströni, Ola Hägg, Uno Olausson, Nils Ljunggren, Ake Sjöberg, Ulf Wiberg och Alf Thurgren. Scouter blevo: Erik Wahlgren, Georg Sjöberg, Greger Wahlgren, Gillis Pettersson och Bertil Andersson. Tre äldre scouter hade avlagt prov för specialmärken: Per Ove Pettersson fick sjukvårdsmärket, Rickard Pettersson hästskötarmärket och jordbruksmärket samt Sven Ake Johansson simmarmärket och trädgårdsodlarmärket.
Efter "Ett trefaldigt leve för de upptagna" följde sketcher, framförda av patrullerna. Bästa skådespelartalangerna visade Viggarna. I pauserna spelades på piano, fiol och munspel med sådan kläm, att kåren med lätthet kan blida en egen orkester. Snart blevo vi sugna på förtäring. Ett bättre julbord dukades upp och knytkalaset med all dess godsaker som frukt, kakor och saft, hade strykande åtgång. Ringlekar vidtog härefter varefter tomten kom på besök och utdelade klappar till oss alla.
Nu hade tiden skridit fram så långt. att det var tid för avslutning, vilken leddes av v. kårchefen, prosten Gustaf Sjöberg. Sist följde scoutsången och scoutlösen, varefter vi skiljdes åt efter en mycket lyckad kväll.
Jerker.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1942
N:r 7