19420110 - Landsbygden. Väskinde.

Landsbygden.

VÄSTKINDE.
Julfest. Söndagen den 4 jan. hade barnen i Väskinde en trevlig dag. Lottorna hade bjudit dem och deras anhöriga jämte andra intresserade på julfest i folkskolan. Kl. 2 hälsades ett 50-tal barn och en del äldre välkomna av fru Ester Lithberg. Barnen själva utfyllde sedan programmet med ett par tablåer, som fingo ett mycket bra utförande och belönades med appläder. Sedan uppträdde själva jultomten och läste "Tomten" av Viktor Rydberg. Granen, som stått i ett hörn, flyttades ut på golvet, och så började lekarna. Under dessa fick man läska sig med saft och godsaker, sqm såldes av lottorna. Man såg också de små göra besök vid fiskdammen och gottståndet, där de erhöllo en och annan godsak. Festen avslöts vid 5-tiden.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1942
N:r 7