19420110 - Petterkvist

Petterkvist: För varmt för en gammal polarfarare.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1942
N:r 7