19420112 - Tingspredikan

Tingspredikan

har i dag hållits vid södra häradsrätten, Skogs i Levide, som sammanträder till vårtingets första session. Predikant var kyrkoherde Folke Thuresson, Hejde, som talade över Jes. 42: 1. Predikan omslöts av psalmerna 396: 2 samt tre verser ur ps. 493.
På uppropslistan förekomma 38 ärenden, därav 18 åklagaremål. I ett av de sistnämnda, som rör "bröllopet i När", äro inte mindre än 18 vittnen inkallade.
Ordförande äro hovrättsfiskal Lars Munck af Rosenschöld och förste notarie Bertil Fornberg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Januari 1942
N:r 8