19420112 - KLINTEHAMN

KLINTEHAMN

Alliansvecka i Klintehamn.
Under den senast gångna veckan har. den evangeliska alliansens bönevecika, varit anordnad i Klintehamn. Mötena ha varit förlagda till de olika församlingarnas lokaler, och samtliga pastorer ha medverkat, på fredagskvällen även prosten Sjöberg. Vad beträffat intresset och besöksfrekvensen får man nog säga att det varit klent beställt. Det är förvånansvärt att det i en tid sådan som den vi leva i icke finns större intresse för evangelium. Och likväl torde de flesta hålla med om att det är endast detta och ingenting annat. som kan frälsa vår värld från, total förgörelse.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Januari 1942
N:r 8