19420115 - Från våra Gotländska bygder. Fårösund.

Från våra Gotländska bygder.

FÅRÖSUND.
"De gamlas fest" hade Fårösunds kristliga ungdomsförening anordnat på Soldathemmet tisdagen den 13 jan. kl. 2 e. m. Ett 30-tal gamla över 60 år hade hörsammat inbjudan och infunnit sig. Efter sången: "Blott en dag" höll ungd.-föreningens ordf. fru Ringbom välkomsttalet samt läste ett bibelord och ledde i bön. Därpå följde sång och musik, solosång av civilvill. Bäckman, duett av fröknarna Anna Eriksson och Greta Damberg. Fru Österberg deklamerade "Mors bild" av Märta Lagerfelt. Sedan blevo de gamla trakterade med kaffe och dopp, vilket mycket uppskattades. Efter kaffepausen fortsatte programmet med en sång till strängmusik samt ytterligare en solosång och en duett. Pastor Osterberg talade en stund över ämnet: "Gudsmänniskor" med text från Luk. 2: 34-40. Festen avslutades av soldathemmets förest. fröken Eriksson med ett varmhjärtat tal och bön. De inbjudnas tack framfördes i ett hjärtligt anförande av agronom V. Masreliez. Sist sjöngs: "O, hur saligt att få vandra".

Ungdomsföreningens julfest hölls samma dag på kvällen. Efter som det var "brödernas afton" svarade de helt och hållet för programmet. Efter inledning av Harry Jonsson sjöngo bröderna en för aftonen författad välkomstsång. För övrigt upptog programmet frågesport, sång och musik samt kaffedrickning. Det säger sig självt att systrarna mycket uppskattade denna fest. I synnerhet som de också utgingo som segrare i frågesporttävlingen. Deras tack framfördes av fru Ringbom. Den av ungdomlig friskret och glädje präglade festen avslöts med bön av past. Österberg, samt sången: "Värj din tro".Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Januari 1942
N:r 11