19420116 - I här fört föreningsregister

I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälning:
å sammanträden den 28 juni och den 1 december 1941 med Gotlands Skogsägareförening n. p. a., vars styrelse har sitt säte i Visby, har beslutats om viss ändring i § 5 i föreningens stadgar. Föreningens styrelse utgöres numera av Ivar Hoppe, Klintehamn, N. C. Johansson, Vall, G. Gradelius, Lärbro, Lennart Pettersson, Vänge, och Stig Wikström, Fole, ordinarie ledamöter, med Nils Dahlbäck, Hangvar, Lennart Pettersson, Vallstena, Einar Thomsson, Källunge, och Edvard Thunegard, Väte, såsom suppleanter. Firman tecknas av Ivar Hoppe och N. C. Johansson var för sig.
Visby i landskansliet den 15 januari 1942.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Januari 1942
N:r 12