19420116 - Komministertjänsten i Vall

Komministertjänsten i Vall

har vid ansökningstidens utgång i dag fått tre sökande, nämligen vice pastorn Erik Ceder, Vänge, pastoratsadjunkten Nils Bergström, När, och pastoratsadjunkten Erik Svensson, Rute.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Januari 1942
N:r 12