19420116 - Idrott och sport.

Idrott och sport.

Riksskidmarschen startar på söndag.
Det ser ut att bli ett prima skidväder till söndagen och detta kommer säkerligen att betyda en god start i Riksskidmarschen som då sätter i gång över hela landet. De som idka den härliga vintersporten ha nu kunnat träna lite smått ett par veckor och då kan tiden vara mogen för ett extra litet kraftprov för att kontrollera vad träningen hittills gjort för verkan. Ett lämpligt sådant kontrollprov är just Riksskidmarschen, där man har att uppfylla följande stipulationer:
för herrar 1 tim. 15 min. på 10 km. för damer 1 tim. 30 min. på 10 km.

Visbyborna starta vid österby vägakäl.
Starten för Riksskidmarschen i Visby blir Godtemplarlokalen vid Österby vägskäl. En bana på en mil är upplagd i skogarna däromkring och sträcker sig bortom Marmorbrottet på Hejdebyväg. Då det för närvarande är gott om snö i skogarna torde banan bli bra. Starten äger rum mellan kl. 9,00-11,00 och startavgiften blir 25 öre. Vidare kunna märken 1 brons och silver lösas vid startplatsen efter genomfört prov. De, som i fjol togo bronsmärket, äro i år berättigade till silver.
— Funktionärer som äro villiga hjälpa till med kontrollmätning av banan och snitzling torde infinna sig vid Godtemplarelokalen lördag e. m. 1,30.
— Visby IF:s skidlöpare och övriga medlemmar uppmanas att mangrant deltaga i riksskidmarschen på söndag. För tävlingsåkarna gäller uttagning till skidstafetten till den 25 januari.

Tingstäde anordnar prov på söndag.
Tingstäde TK kommer om söndag att anordna riksskidmarsch med start kl. 9 vid gymnastiksalen och provtagningen kommer att upprepas den 1 febr.
samband med söndagens prov kommer uttagning till Visbystafetten att ske, likaså ges det möjligheter att erövra ungdomens skidlöparmärke. Tingstädeborna böra passa på medan föret är gott.

Junior-DM i brottning slopas i år.
Svårigheten att få träningslokaler har varit stor.
Brottningen på Gotland har haft en hel det svårigheter att kämpa med de senaste åren, främst är det lokalfrågan som ställt till trassel, och detta har haft till följd att sporten kommit in i en downperiod. För några år sedan såg det ganska lovande ut och tävlingsutbytet var livligt men så kom kriget och därigenom ströps de flesta möjligheterna att få ordentliga träningslokaler. Sämst ställda härvidlag synas visbybrottarna ha blivit och som exempel kan nämnas att man inte kunnat träna ett dugg på hela hösten i brist på lokal. Följden har blivit att intresset och därmed även återväxten har avstannat totalt och det tar säkert sin rundliga tid att få upp det igen.
Problemen diskuterades vid ett sammanträde nyligen och därvid beslöts att årets DM för juniorer skulle slopas, då det ej kunde väntas att man fick ett tillräckligt antal acceptabla ungdomar att ställa upp, det var endast Sliteföreningen som kunde komma med några namn men därutöver fanns inte mycket att hämta. Juniorerna få alltså trösta sig till nästa år och få väl mötas ändå i mindre tävlingar. Utan tvivel är det riktigt handlat att slopa DM-et hellre än att göra det till en dålig tävling.
Bland seniorerna kvarstå ju de flesta namn som vi lärt känna från tidigare tävlingssäsonger och man kommer att begära sanktion för DM till någon av söndagarna i slutet av mars.
För tyngdlyftningen ligger det bättre till, ty klubbarna i Fårösund och Tingstäde hålla sporten uppe med livligt intresse. En tävling har ju redan hållits och det finns mera på programmet som just håller på att färdigställas.
På nyåret har det ordnat sig bättre med träningsmöjligheterna för brottarna och i kväll kl. 6,30 är det samling i gymnastiksalen på A 7, dit också inkallade fastlandsbrottare äro välkomna.

Skridskobanan år klar.
Premiär i dag. — öppet varje dag kl. 10-22.
I dag är den efterlängtade skridskobanan på Gutavallen färdig och premiären kommer väl att begås någon gång under dagens lopp. Banan kommer att hållas öppen på vardagar kL 10-22 samt på sön- och helgdagar kL 13-22. Avgiften blir för barn och skolungdom 10 öre samt för äldre 25 öre. Man har vidare lagt in ansökan om att få anordna strålkastarbelysning men denna fråga är ännu ej avgjord.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Januari 1942
N:r 12